Свободните радикали и анти-оксидантите

- какво знаете за тях и тяхната роля?

Свободните радикали
Като си купувате хранителни добавки и козметика с  антиоксиданти, знаете ли защо въобще са ви нужни, какво точно е взаимодействието им с така наречените свободни радикали и какво е реалното им значение за здравето и благополучието на организма?
Какво са свободните радикали?
Ако си спомняте от уроците по химия в училище, атомите и молекулите на различните вещества са стабилни, когато в най-външния им електронен слой всички електрони са сдвоени. Когато поради някакви причини те загубят електрон, се превръщат в свободен радикал. Стават нестабилни, активността им се повишава и си набавят липсващия електрон по най-бързия възможен начин. Правят го, като отнемат нужната им частица от околните молекули и атоми, които на свой ред отнемат от съседните. Така реакцията става верижна, трудна за прекъсване и с неясен край.
С тях се свързват и разрушителните окислителни процеси в тялото, а оксидативният стрес пряко зависи от нивото на свободните радикали (и на активния кислород).
Свободните радикали в организма
Когато верижната реакцията, започната от свободния радикал, се случва в организма, молекулите, от които свободните радикали отнемат електрони, променят свойствата си. Натрупват се много променени молекули и съответно настъпват промени в структурата и свойствата на клетъчното и извънклетъчното вещество, което изграждат. Така се получават клетъчните мутации. Когато те засягат ДНК на клетката, се уврежда самият ѝ наследствен апарат.
Клетките се израждат, размножават се взривно и образуват тумори, умират преждевременно и обуславят ускореното стареене на тялото и дегенеративните процеси в органите. Засяга се производството на хормони, ензими и други биоактивни вещества, както и действието им. Влошават се функциите на организма като цяло. Ако не причиняват пряко всички сериозни болести, то свободните радикали са в основата на промените, водещи до тях.
antioxydant
Защо тялото произвежда свободни радикали
Те са естествен продукт на обмяната. Някои от тях имат определени задачи. Например имунната система ги използва при обезвреждането на болестотворните организми. Излишните свободни радикали се неутрализират чрез специфични добре работещи механизми.
Проблемът идва, когато поради замърсената околна среда и променения начин на живот те станат твърде много и защитният потенциал на тялото стане недостатъчен.
Кои са факторите, повишаващи екстремно свободните радикали

  • Проблеми с обмяната, физиологични и функционални нарушения.
  • Замърсената околна среда – токсини, тежки метали, химически вещества, запрашеност, радиация и т. н.
  • Храните – бедни на хранителни вещества поради интензивната преработка и богати на химия.
  • Стрес и претоварване – физически и психически претоварвания, водещи до повишено отделяне на отпадни метаболити.
  • Рисков начин на живот – недоспиване, недохранване или преяждане; обездвижване; злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, опиати, лекарства и т. н.

Разбира се, човек не усеща пряко действието на свободните радикали. При прекомерното им увеличение и нарастване на оксидативния стрес може да изпитате общо неразположение, което обикновено отдавате на умора и напрежение. Последиците от разрушителната им активност стават видими, когато се натрупат и доведат до сериозни увреждания и бързо състаряване.
Свободните радикали се неутрализират от така наречените антиоксиданти. Едни от тях организмът произвежда сам, други приемаме с храната, а при нужда могат да се получат и от подходящи хранителни добавки.

Оставете коментар

Абонирай се за нашия бюлетин:

Scroll to Top