Ролята на семейството

в детските приятелства

Детските приятелства са изключително важни за развитието, психическото здраве и благополучието на децата. Тези от тях с удовлетворяващи приятелски връзки имат по-добро самочувствие. Те са по-малко склонни да са самотни, действат по-умело в обществото. По-лесно се справят със стреса и с естествените жизнени преходи, по-рядко стават жертви от връстниците си без приятели. Когато поддържат приятелски взаимоотношения и с двата пола, са по-добре приспособени и имат по-добри социални умения от децата с приятели само от своя пол.

Кои са факторите за формиране на умения за сприятеляване и поддържане на приятелства

Теория за разбиране на ума

Едно от обясненията на умението да се започва и поддържа приятелство е така наречената  теория за разбирането на ума. Според нея способността да се приписват мисли, чувства, желания на другите и да се използва тя за прогнозиране и обясняване на поведението с висока степен на съвпадение е в основата на успешното сприятеляване и поддържане на приятелствата. Тази способност се развива и променя с възрастта. Децата, които нямат приятели, не отстъпват на тези, които имат, по езикови умения, услужливост, способност да забавят удовлетворението (изборът да имаш две шоколада по-късно, вместо един веднага). Но те демонстрират много по-лоша теория за разбиране на ума.

Оказва се, че решаващо в случая е способността да се обсъждат психични и умствени състояния (емоции, представи). Тя  стимулира:

  • положителните и интимни взаимодействия с връстниците;
  • разбиране на различията в гледните точки;
  • осъзнаване на значението на реципрочността;
  • способността за разрешаване на конфликти.

А всички тези умения са от определящо значение за жизнеността на приятелствата – не само на детските.

Ролята на семейството

Приятелствата – особено в ранното детство – са много силно повлияни от семейството по различни начини:

Подражанието е особено важно в ранна детска възраст – когато родителите поддържат искрени, добри приятелства, децата отрано се стремят към тях и обикновено стават добри приятели.

Колкото по-удовлетворяваща и надеждна е връзката им с родителите, колкото по-сигурни и подкрепяни са те, толкова по-вероятно е лесно да встъпват в приятелски връзки и да ги поддържат.

Ценностите и нагласите, формирани в семейството, ще са решаващи при избора на приятели.

Братята и сестрите са много силен фактор за развитието на уменията за сприятеляване. Точно връзките между тях вероятно формират моделите за приятелствата. Добронамерените и честни взаимоотношения у дома се прехвърлят и в приятелските връзки. Конфликтите и антипатиите – също. Допуска се и наличието на компенсаторни механизми – с високото качество на приятелските връзки децата компенсират негативизма у дома. Но се наблюдава и друго – в детска възраст добрите взаимоотношения с братята и сестрите осигуряват подкрепа при липса на приятели.

Значение на детските приятелства

Детските приятелски връзки подкрепят чувството за собствена значимост и достойнство у хлапетата, а липсата им – чувството за самота и отхвърленост, депресиите в млада възраст.

Популярността и приятелствата в детството се оказват предпоставка за по-късна социално-емоционална компетентност, за по-добро вписване в училище и дори за по-добър академичен успех.

Те научават децата на сътрудничество, емпатия, интимност. Помагат им да усвоят социални умения, които ще им помогнат за изграждане на успешни връзки в зряла възраст. Формират модели на социално взаимодействие, които остават за цял живот. В същото време се отчитат постоянни отрицателни резултати за тези, които нямат приятели.

Приятелите ни дават самочувствие и усещане за принадлежност. Грижата един за друг, споделянето на радостта, болката и мечтите ни правят щастливи. Карат ни да се чувстваме добре и заедно, и със самите себе си. А приятелствата в ранна възраст правят света по-разбираем и по-уютен. Насърчавайте децата си да се сприятеляват! Така ще им дадете едно от най-ценните умения за цял живот.

Прочетете още:
„Родител или приятел – от кого се нуждае детето ви“

„Говорим ли на един език – с децата си“
„Първите седем – защо са важни“

 

 

 

Оставете коментар

Абонирай се за нашия бюлетин:

Scroll to Top