Хомеопатични лекарства

Вече знаете, че хомеопатичните...

Вече знаете, че хомеопатичните лекарства се правят на базата на минерали и вещества от растителен и животински произход. Но как точно става това и какво означава изписаното на етикета 5СН или 30 СН?

Хомеопатичните лекарства (повечето от тях са с растителен произход) се произвеждат под строг контрол и при спазването на определени от Европейския съюз изисквания.

За различните лекарства растенията се събират в различен стадий на вегетация. Преглеждат се внимателно за плесен, гъби и всякакви други възможни замърсители.

Заедно с тях се използват и биотерапевтици. Това са вещества, които не се получават по химичен път, а на базата на бактериални култури, ваксини, серуми или човешки патологични секрети и екскрети.

По време на втория етап от процеса се приготвя тинктурата-майка или първоначалната тритурация. В 96% алкохолен разтвор и чиста вода, чрез мацерация, се получава отделянето на активните вещества, които се съдържат в растението. Подобен е процесът и при направата на лекарства от малки животни. Мацерацията трае между 10 и 21 дена. Следват филтрация, пресоване и качествен и количествен контрол на готовата тинктура – това включва проверка на алкохолното съдържание и фитохимичен анализ. Тинктурата се получава от вещества, които се разтварят в алкохол. Ако случаят не е такъв, се прави първоначална тритурация. Веществата се стриват в млечна захар и едва след края на този процес от тях се прави  първо течно разреждане.

Третият, и най-важен за качеството на крайния продукт, етап, се нарича динамизация. По време на динамизацията тинктурата или титурацията се разреждат многократно, за да се намали концентрацията на веществата. След всяко разреждане, с помощта на машина, разтворът се разтръсква.

Доказано е, че колкото повече са разрежданията, толкова по-ефикасно въздействие има лекарството върху организма. Освен това се намаляват или елиминират някои странични вредни ефекти на изходните вещества.

Първоначалното разреждане се прави в пропорция 1:100. 1 тегловна единица от първоначалната тинктура или тритурация и 99 единици разтвор от алкохол и вода. От новополучения разтвор се взима 1 единица и отново се поставя в 99 единици разтвор.

Цифрата в надписа 5 СН например , показва степента на разреждане. Съкращението СН означава центесимална потенция или разреждане в съотношение 1:100 по метода на Ханеман.

В България най-високата степен на разреждане, която се използва е 30 СН.

Оставете коментар

Абонирай се за нашия бюлетин:

Scroll to Top