Условното здраве

 – контрол върху заболяванията

Хроничните заболявания са широко разпространени. Те продължават дълго – най-често до живот. Влошават се постепенно, но неотклонно. Често стават причина за появата и на други хронични болести. Когато човек чуе диагнозата си, сякаш светът му се срива. Също и този на близките му.

Добрият контрол върху хроничните заболявания – условие за условно здраве 

Всяко хронично заболяване има своите характеристики и особености. Те протичат по различен начин и засягат различни жизнени системи. Но в по-малка или по-голяма степен, въпреки че не може да ги лекува, съвременната медицина може да ги държи под контрол или поне да забави значително развитието им.

Това позволява на болния да живее при сравнително добро качество на живот или в така нареченото условно здраве.

Какво е условно здраве?

То представлява интегриране на хронично болния или на човека с увреждания в ежедневието; способността му активно да оформя живота си, пълноценното му ангажиране в работата и семейството, в общуването с приятели.

Болният човек е в условно здраве, когато успее да намери баланс, който му дава възможност за смислено съществуване и постигане на поставените жизнени цели в определени граници. Въпреки нарушеното равновесие между рискови и защитни фактори, той притежава достатъчно ресурси да живее относително нормално, да се справя във всички или във важните за него области по начин и в степен, характерни за здравите.

Как да постигнете контрол върху хроничното заболяване и да живеете в условно здраве?

Диабет, хипертония, коронарни заболявания, болести на опорната система, болест на Крон, депресивни разстройства могат да бъдат контролирани успешно при постоянно сътрудничество между лекуващия лекар и болния. За постигане на условно здраве е необходимо не само да бъде назначена индивидуална терапия, но и да бъде разработена програма, обхващаща целия начин на живот – хранене, физическа активност, сън, постоянно следене на жизнените показатели и реакция според промяната им. И още по-важно е тази програма да бъде следвана и изпълнявана стриктно.

Все повече лекари смятат, че промяната на начина на живот е по-значима за контролиране на заболяването дори от лекарствата и че медикаментите сами по себе си няма как да доведат до желаните резултати.

Необходимост от обучение за контрол на хроничните заболявания

В основата на успешното сътрудничество между лекар и болен стои обучението. Болният и семейството му трябва да бъдат научени как и кога да проследяват кръвната захар при диабет и да разпознават признаците на хипогликемията; да проследяват кръвното налягане при хипертония, да водят дневници и т. н.

От решаващо значение за живот в условно здраве е формирането на менюто и приготвянето на ястията. Физическата активност е много важна, но не бива да се абсолютизира. Тя трябва да е премерена съобразно възможностите на болния, за да носи полза. Бездействието, застоялият начин на живот, както и прекомерното натоварване, влошават болестта и провокират бързото ѝ развитие.

Условното здраве осигурява по-добро качество на живот, а като забавя значително развитието на болестта и уврежданията, до които води тя, удължава продължителността му. Ако вие или ваш близък страдате от хронично заболяване, не отпускайте безпомощно ръце. Прогнозата обикновено зависи от самите вас!

Прочетете още:
„Какво е здравето – емоционално и физическо“

„Астма – какво представлява тази болест“
„Есента и хроничните болести“

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставете коментар

Абонирай се за нашия бюлетин:

Scroll to Top