Програма Любов и нежност

с Nannys FlexiCare

Как да участвате?

1. Изрежете 4 баркода от пакетита на пелени Nannys Flexicare, които сте закупили и ползвате за Вашето бебе. Баркодът на продукта изглежда така:  баркод
Моля, внимавайте да е цял и да са четими всички цифри и чертички.
2. Попълнете талончето с желаният от Вас размер за подарък на Nannys Flexicare и точен адрес за получаване на подаръка.
3. Поставете изрязаните 4 бр. баркода и попълненото талонче в пощенски плик и го изпратете на aдрес: София -1113, ул. Елисавета Багряна №4, БЕБЕЛАН ООД.
В срок от 10 работни дни от датата на получаване на талончето и баркодовете ще изпратим (чрез Куриер) избраният от Вас ПОДАРЪК.
В случай, че не получите Вашият подарък в срок или имате други въпроси относно програмата, моля да се обадите на телефон: 02/974 4786.
Тъй като крайният срок на програмата е 28.02.2015г., Ви уведомяваме, че ще се удовлетворят всички желания за подарък с дата на изпращане (пощенско клеймо) най-късно до 28.02.2015г. включително.
Така изглежда талона за участие:
talon
В Програмата участват всички 7 размера пакети с пелени за еднократна употреба Nannys Flexicare и само те. Никакви други баркодове няма да бъдат валидни. Организаторът не носи отговорност и не дължи Подарък при сгрешен или непълно попълнен талон; за по-малка бройка и/или невалидни баркодове, както и затакива, които не са получени на посоченият в т. 3 адрес.
Подаръците по настоящата програма са пакети с пелени за еднократна употреба Nannys Flexicare и не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. Участието в Програмата
предполага категоричното съгласие на участниците техните лични данни да бъдат обработвани от БЕБЕЛАН ООД. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат
обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели, както и че няма да бъдат предоставяни на трети лица.
Програмата „С Любов и Нежност от Nannys“ се организира и провежда от БЕБЕЛАН ООД, гр. София, ул. Елисавета Багряна № 4. 

Оставете коментар

Абонирай се за нашия бюлетин:

Scroll to Top