Клетъчен имунитет

и ролята му за самозащита

Какво представлява клетъчния имунитет и каква е за самозащитата на организма

Клетъчният имунитет става все по-популярна тема за обсъждане във връзка с пандемията и надеждата, че все пак е възможно да изграждаме по-добра устойчивост срещу COVID-19 от прогнозираното.

Какво представлява клетъчният имунитет?
Той е част от механизма, начинът, по който работи адаптивната (придобита) имунна система.

Адаптивната имунна система

Тя е тази, която се „научава“ да разпознава и унищожава болестотворните нашественици след всяка среща с тях и съзрява някъде около и след пубертета. Идентифицира всеки бацил по специфично за него вещество, наречено антиген, и произвежда съответното антитяло. При следваща среща разпознава антигена, синтезира необходимите количества антитела и започва битката с болестотворния агент. Активира се около 4-тия ден от навлизането на заразата в тялото. Колкото повече са антителата, толкова по-надеждна е борбата с нашественика.

Хуморален имунитет

Той е свързан с откриването и неутрализирането на нахлулите микроорганизми и опасни вещества още преди да навлязат в клетките – в хумора (извънклетъчните телесни течности). Основните действащи лица при него са В-лимфоцитите, които произвеждат антителата. Антителата и други активни молекули се пренасят чрез кръвта и другите извънтелесни течности (лимфата). Те белязват нашествениците, като се свързват с антигена и помагат на фагоцитите да ги разпознаят и погълнат. В кръвта се освобождават и специални белтъци – така нареченият комплемент, които се свързват с бацилите и им пречат да осъществят контакт с клетъчната мембрана и да проникнат през нея.

Клетъчен имунитет

Когато все пак болестотворните агенти преодолеят защитната линия на хуморалния имунитет и успеят да проникнат в клетките и да ги заразят, идва ред на клетъчния имунитет. Неговата цел са точно заразените клетки – както фагоцитите, които са погълнали патогена, но той е жив в тях, така и телесните, в които вирусите и бактериите вече се размножават, за да  ги напуснат и да заразят съседните.

Основната роля тук се пада на така наречените Т-клетки. Както и В-клетките от хуморалния имунитет, те са лимфоцити – вид бели кръвни телца, и също като тях имат памет за антигените на бацилите и токсичните вещества. Съществуват няколко разновидности, натоварени с различни функции.

Клетъчният имунитет се осъществява, като:

  • активира Т-клетките, за да разпознаят и унищожат чрез предизвикване на апоптоза (програмирана клетъчна смърт) телесните клетки, в които има патогени, раковите клетки, често и тези на имплантираната чужда тъкан.
  • активира NK-клетките (клетки убийци) и фагоцитите, които се включват в борбата срещу вътреклетъчните вируси и бактерии, гъбички, протозои и др.;
  • стимулира освобождаването на различни видове цитокини, които регулират функцията на други клетки, участващи във вродения и адаптивния имунен отговор.

Връзката между клетъчния и хуморалния имунитет 

В ежедневното говорене често оставаме с впечатление, че клетъчният имунитет е нещо, което е противопоставено на антителата и е по-важно от тях, нещо различно. Необходимо е да се разбере, че той е част от имунната ни система, по-скоро – един от начините, от механизмите, по които тя се проявява и ни защитава. Специализираните имунни клетки не действат сами и изолирано, а в непрекъсната взаимовръзка и обусловеност. Примерно: диференциацията на В-лимфоцитите, които произвеждат антителата за хуморалния имунитет, се стимулира от вещества, секретирани от Т-клетките, специфични за клетъчния имунитет.

Освен това, когато патогените се размножат достатъчно и напуснат клетката, за да се устремят към съседните, хуморалният имунитет се задейства автоматично и ги пресреща, щом попаднат в извънклетъчните течности.

Като се грижите добре за себе си, вие се грижите за адекватността на имунната си система, за ефективността на хуморалния и клетъчния имунитет. И ако смятате, че нещо не е наред, потърсете помощта на лекаря си!

Прочетете още:
„Имунен отговор – какво представлява“

„Имунната система при децата“
„Имунната система е уязвима през есента“

Оставете коментар

Абонирай се за нашия бюлетин:

Scroll to Top