Какво разбира бебето

- дайте му възможност да ви покаже!

Бебето ви разбира повече, отколкото предполагате
Обикновено се смята, че щом бебето не говори, то не разбира какво му говорите вие, или какво говорите с другите възрастни. Ако мислите така и отглеждате в дома си малчуган около една годинка, време е да преосмислите поведението си.
Бебето ви разбира, но не умее да ви го покаже
Някъде към седмия-осмия месец и без това бързото развитие на новороденото видимо се ускорява. Повишената физическа активност – изправянето, ходенето с опора, пълзенето – разширява неимоверно света му, развива фината моторика и координацията око-ръка. Това провокира психическото му и интелектуално развитие. Детето трупа пасивен речник, който около и след 10тия месец му позволява да разбира все повече от чутото. Макар че още не произнася добре всички звуци и само от време на време изрича по някоя двусрична дума, родителите внезапно забелязват, че слънчицето им на моменти отговаря с целенасочени осмислени действия на въпроси и подканяния.
Впечатляващо е, когато след машинално изреченото: „Какво си намери?“, предизвикано от доволните му възгласи и подозрителното шумолене, бебето се обърне към вас и ви покаже в протегната си ръка поредното си съкровище. Може би ще минат дни, преди то отново ясно и недвусмислено да ви покаже, че разбира. Но вие вече ще мерите приказките си и ще се съобразявате с присъствието му.
Колкото повече му говорите, колкото повече го въвличате в общуване, толкова по-добър пасивен речников запас формира детето ви. Това не винаги означава, че ще проговори по-рано, но пък със сигурност е залог за по-добри езикови умения в бъдеще. Много е важно и как му говорите. В самото начало езиковите умения се формират по подражание. Когато използвате така наречения бебешки език, може да е забавно, но му давате грешен модел за подражаване, а това по-скоро влияе задържащо върху говора, отколкото стимулиращо.
bebeto_razbira
„Разбира“ не означава „съгласява се“
Убедени сте, че бебето ви от около 6тия месец разбира, какво значи „не“ и забранителната ви интонация. Дори и да не е още около 6тия, преди годинката то наистина вече разбира забраните. Но както и при възрастните, това не означава автоматично съгласие с тях, камо ли пък съобразяване. По-скоро при всеки удобен случай ще проверява валидна ли е забраната и докъде може да стигне в нарушаването ѝ. Колкото и да ви е неприятно, това също е проява на бързото развитие на детето и на способността му да разбира – не само думите и интонацията, но и поведението ви.
Затова едно от основните правила във възпитанието е последователността. Не казвайте „не“ за щяло и нещяло. Премислете внимателно кои са наистина важните неща и бъдете готови да отстоявате твърдо веднъж въведените забрани. Ако вие се предадете и бебето успее да преодолее и отхвърли една от тях, трудно ще е да го убедите, че другите остават валидни. Не го обърквайте, „не“ винаги трябва да означава „не“.
Роден език, чужд език
Фактът, че мозъкът на децата, растящи в двуезични семейства, се развива по-бързо от този на връстниците им в едноезични, кара учените с интерес да изследват отношението на бебетата към езика. Резултатите недвусмислено показват, че след 5 – 6 месечна възраст те вече различават родния си език от чуждия и изразяват подчертани симпатии към човека, говорещ майчиния им език, спрямо другия, говорещ непознат език.
Вашето бебе разбира много повече, отколкото предполагате. Дайте му възможност да ви го покаже!

Оставете коментар

Абонирай се за нашия бюлетин:

Scroll to Top