Децата и компютрите

неизбежната връзка

Поради реалностите в света, в който живеем, децата ни получават достъп до компютър и различни дигитални устройства от много ранна възраст – често преди да проговорят и да проходят самостоятелно. Дали това е за добро или за зло – има различни мнения. Някои родители успяват да опазят децата си от изкушенията на умните устройства почти докато тръгнат на училище. Други пъхат в бебешките им ръчички смартфоните си и им пускат клипчета, като си осигуряват малко лично време и спокойствие. Къде е истината?

Наистина ли компютрите са вредни?

Да започнем с факта, че прекарващите часове наред пред екраните деца се обездвижват с всички идващи от това последици – напълняване, изкривяване от неествената поза, проблеми с очите.

Наблюдава се значително по-късно проговаряне на сегашното поколение спрямо поколението на родителите и то се обяснява точно с ранния достъп до смарт устройствата. На малкото човече вече не му е нужно да говори с възрастните около себе си, за да удовлетворява естественото си любопитство. Екранът му поднася цял свят, без да е принудено да прави каквото и да било, освен да натиска 2-3 бутона. Ала екранът му предлага забавление, но не и взаимодействие, не и обратна връзка, дава му готови образи, вместо да провокира въображението му, да му задава въпроси, да го подтиква да говори.

Неестествено интензивната стимулация предизвиква сериозни проблеми с паметта, концентрацията и вниманието, когато в реалността – примерно  в час – трябва да четат книги, да рисуват. Информационното претоварване – често с информация, която не разбират и не са в състояние да осмислят – ги прави лесно възбудими, хиперактивни, раздразнителни и тревожни. Отключва сериозни отклонения в поведението. Специалисти говорят за промени в структурата на мозъка и увеличен риск от редица заболявания.

Децата, прекарващи повече от два часа насаме с компютъра, често имат проблеми със социализацията и общуването на живо. Обичайни са самоизолацията и депресията. Да не говорим за високата вероятност от кибертормоз.

Дистанционното обучение през последните години по-скоро усложнява ситуацията и поражда допълнителни проблеми във връзката деца – компютри.

Възможно ли е компютърът да носи ползи?

Съветите на специалистите са да не се дава достъп на децата под 3 години до дигитални устройства. До тази възраст те опознават света чрез собственото си тяло и имат нужда от непрекъсната физическа активност, общуване с възрастните и с околната среда.

Препоръките са:

 • 3-4 годишните да престояват пред монитора до около половин час дневно;
 • 5-6 годишните – максимум до час;
 • 7-10 годишните – с постепенно увеличаване на времето, без да се прехвърлят 2 часа дневно.

В това време се включва и телевизията.

Умелото ръководене и насочване на децата в използването на компютъра

 • ги научава да търсят и намират полезна информация, осигурява им ресурс, който учебниците никога не биха могли;
 • дава им възможност за решаване на вълнуващи изследователски задачи и преодолява необходимостта от формално зазубряне на неразбираем материал;
 • осигурява им възможности за учене на езици и обогатяване на знанията за света;
 • предоставя им нови начини и инструменти за комуникация и социално взаимодействие;
 • подобрява креативността им, уменията за решаване на проблеми, способността им за абстракция; засилва математическото им и критично мислене, самооценката им и вярата им, че могат да влияят на средата и т. н.

Накратко – подготвя ги да гледат на умните устройства като на инструменти за работа и да ги използват за самоусъвършенстването си.

Къде е истината?

Ако забелязахте, разликата между вредния компютър и полезният компютър е в:

 • момента, от който става достъпен за детето;
 • продължителността на времето, прекарано пред него;
 • начина, по който се използва;
 • присъствието или отсъствието на родителя/учителя.

Какъв ще се окаже компютърът за вашето дете зависи изцяло от вас. Вие ще решите от кога то може да го ползва, колко и как ще го ползва. От вас зависи дали ще го смята единствено за средство за развлечение и ще злоупотребява с него с риск за здравето си или ще оползотвори възможностите за развитие, които той дава.

Как да сте от полза на детето си при контакта му с компютъра ще обсъдим в следващата статия.

Прочетете още:
„Родителският контрол – интернет и децата“

„Дигиталните деца и дядо Коледа“
„Затлъстяване при децата – как да ги предпазим“

 

 

 

 

 

Оставете коментар

Абонирай се за нашия бюлетин:

Scroll to Top