Детските приятелства

– важен момент от развитието

Децата научават много едно от друго – както емоционално, така и в сферата на познанието, общуването и практическите умения. Детското приятелство е едно от най-важните условия за този вид обучение. И трябва да признаем, че то е не по-малко ценно от академичното обучение.

Приятелство и популярността

Много често популярността се бърка с приятелството. Но те съвсем не са едно и също. Популярността означава да ви харесват болшинството от връстниците ви, от екипа, от познатите.

Приятелството е реципрочна двустранна връзка. То се гради на взаимна зависимост и доброволно участие и изисква взаимно уважение, емоционална и инструментална подкрепа, доверие, възхищение.

Идеалният вариант е детето да е популярно и да има взаимни приятелски връзки. На практика обаче между двете няма пряка зависимост. Често се случва популярните да нямат приятели (около 23% според изследване от 2015 година). Както и нехаресваните, отхвърлените от групата, да имат взаимно приятелство (около 53% според същото изследване).

Оказва се, че в дългосрочен план печеливши са непопулярните с взаимно приятелство. От една страна то омекотява негативните последици от непопулярността. От друга – трупайки умения в приятелската връзка, децата могат да разширят кръга на приятелите си и постепенно да се изкачат в скалата на популярността.

Как се променя детското приятелство с възрастта?

Времето, отделяно за приятелите, нараства с възрастта за сметка на времето със семейството. Колкото повече отслабва възможността за контрол от страна на родителите, толкова повече нараства значението на приятелите.

Детското приятелство се променя с възрастта и порастването на децата. Променят се и споделяните дейности: 

  • в ранното детство приятел е този, който ни харесва, който има хубави играчки, с когото  се срещаме често – на детската площадка, в детската градина, защото живее наблизо или родителите ни са приятели. Приятелските отношения започват лесно, приятелите се сърдят често, но лесно се помиряват. Съвместните дейности са най-вече игри „на ужким“. Като цяло – ранните детски приятелства са за споделяне на удоволствия и забавление;
  • в средното детство фокусът е върху личните предпочитания и споделените норми, структурираните игри и разговорите. Делението по пол достига върха си, а приятелствата между половете съзнателно се възпрепятстват от връстниците. Децата започват да осъзнават чувствата на другия и да разбират реципрочността;
  • на около 8 до 10-годишна възраст в близките приятелства се откриват сътрудничество, интимност и любов. Близостта и взаимността нараства постепенно през средното детство и предюношеството. До около 12тата година приятелите са хора, които си помагат. Всеки от тях може да оценява и да бъде оценяван. Появява се доверието като критерий за зрелите приятелски връзки. Сдобряването не е толкова лесно, колкото преди;

  • през юношеството приятелските взаимоотношения се приближават към модела на приятелствата между възрастните. Те са многостранни, задълбочават се доверието, интимността и емпатията. Придобиват все по-голямо значение за тийнейджърите, помагат им да формират и осъзнаят идентичност си. Осигуряват им емоционална подкрепа и самочувствие, опора за справяне със стреса, полезни са за психологическата им устойчивост и за формирането на социални компетентности.  Дават им възможност да развият по-задълбочено разбиране за другия и да изследват самите себе си;
  • приятелските взаимоотношения се различават и по пол – момичетата предпочитат по-малки и по-интимни приятелски групи сравнено с момчетата.

На всички етапи обаче освен подкрепа и споделена интимност, приятелството осигурява възможност за опознаване и зачитане на мислите, чувствата и желанията на другите и  изразяване и споделяне без страх на своите. Близките, висококачествени приятелски връзки увеличават успеха на децата в социалния свят на връстниците им и ги подготвят за сложните социални отношения на възрастните.

Прочетете още:
„Децата и пандемията – проблеми, породени от COVID-19“

„Децата и пандемията – как да им помогнем“
„Защо детето да посещава детска ясла и градина“

Оставете коментар

Абонирай се за нашия бюлетин:

Scroll to Top