Детските приятелства

– етапи и значение
Детските приятелства

Приятелствата са един от определящите фактори в живота ни. Някои от тях започват още в детска възраст и остават за цял живот. Много често приятелите са по-близки и по-ангажирани един с друг, отколкото с кръвните си роднини. Затова е важно децата ни да имат своите приятелства – специфични на всяка възраст, но с огромно значение за развитието и съзряването им.

Етапи в детското приятелство

Колкото различни са децата на 3 и на 13 години, толкова различни са и приятелствата, които те поддържат. Психолозите очертават 5 периода в развитието на детските взаимоотношения:

Моментни приятелства – приблизително около 3 до 7 години

Те се случват между деца, които се срещат често и харесват сходни неща. Приятелствата са свързани с моментните занимания и се разпадат, ако едното дете изрази различно мнение или поиска да правят нещо различно.

Еднопосочна помощ – около 4 – 9 години

Около четвъртата си година хлапетата вече започват да разбират, че другите мислят, усещат и желаят различно от тях, представят си и чуждата гледна точка и осъзнават, че приятелството не е еднократна игра.

И все пак повечето от тях подхождат напълно прагматично – приятел ми е този, който прави нещо добро за мен – подарък, почерпка, запазва ми хубаво място при представления и т. н. Не си дават сметка с какво те самите укрепват приятелството. Често дори казват: „Ще ти бъда приятел, ако ми дадеш/ направиш… това и това“. В същото време приятелството е много важно в тази възраст и децата могат да се примирят дори с не чак толкова добър приятел.

Двупосочно сътрудничество – около 6 до 12 години

Хлапетата вече умеят да отчитат мнението на приятеля и собственото си, но все още им е трудно да правят това едновременно. Тяхна фиксидея е справедливостта, изведена до реципрочност – направят ли нещо добро за приятеля си, очакват при първа възможност той да им го върне. Ако той не го направи, приятелството изпада в криза и може да се разпадне.

В този период децата съдят строго другите, но и себе си. Проявяват ревност, но и много искат да се впишат, да са същите като всички други. Формират малки приятелски групи на базата на близки интереси. Често тези групи се основават на сложни правила, които изискват умения за сътрудничество и договаряне. Нормално е в „тайния клуб“ едни деца да доминират, а други да бъдат изключвани.

Споделени взаимоотношения – около 11 до 15 години

Етапът е белязан с взаимопомощ, доверие и споделяне. Децата проявяват искрена загриженост за другия. Момичетата се ангажират с най-добра приятелка по-често от момчетата и всяко отклонение на най-добрия приятел се преживява като предателство.

Детските приятелства

Зряло приятелство – от 12 години до пълнолетие

Много важна е емоционалната близост. Приятелите приемат и оценяват различията помежду си. По-спокойни са при връзки на единия с други хора. Определящи са доверието и подкрепата, запазване на близостта, когато единият примерно отпътува.

Различните хлапета се развиват по различен начин, затова и отделните етапи се припокриват значително.

Значение на приятелството за децата

Ранните приятелства са за споделяне на удоволствия и забавления, а по-късните осигуряват на децата средствата, чрез които опознават идентичността си и развиват себеразбирането си. Но всички те формират модели за социални взаимодействия в зряла възраст.

Еднакво важни са за физическото и психическото развитие на детето. Помагат му да развие социалните и емоционални умения, дават му чувство за принадлежност, намаляват стреса. Осигуряват му възможност да развие усет за гледните точки на другите, учат го на адекватно за възрастта поведение и умение за разговори. Осигуряват неформална система за поддръжка в трудни моменти.

Тези, които имат „добри“ приятели, са с по-високо самочувствие, с по-добри социални умения, по-рядко са жертва на връстниците си и по-добре се справят с житейския стрес в преходни периоди. И момичетата, и момчетата се нуждаят от социална и емоционална подкрепа и развиват силна привързаност към приятелите си.

За вас, като родители, остава да зачитате и насърчавате приятелските им връзки.

Прочетете още:
Детските приятелства – важен момент от развитието
Ролята на семейството в детските приятелства
Зимните вируси – как да защитим децата

 

 

 

 

 

Оставете коментар

Абонирай се за нашия бюлетин:

Scroll to Top