„Детето е цар“

 – чували ли сте тази максима?

Споровете, дали родителите трябва да са строги или меки, дали пред децата трябва да има граници, или всичко да им бъде разрешено, са нескончаеми. Всеки си има разбирания и убеждения на теория, а когато се изправим пред малкото човече, което е ужасяващо упорито и обезоръжаващо безпомощно, поведението ни няма нищо общо с това, което знаем на теория.

Тибетският подход към възпитанието

През последните години доста популярен стана тибетският подход към възпитанието. Той разделя живота на децата и съответното поведение на родителите на етапи от по пет години:

До 5 години детето трябва да е цар

До 5 годишна възраст то не бива да е ограничавано и наказвано. Още не разбира дългите логически и причинно-следствени зависимости и не осъзнава защо е наказвано. Което пък означава, че наказанията нямат възпитателен характер, а по-скоро правят децата притворни и нещастни. Нужно е да се насърчава любопитството им, естественият стремеж да изследват и проучват света.

След петата година се отнасяйте с детето като с роб

У нас „роб“ най-често се превежда като „работник“. Идеята е, че хлапето е достатъчно пораснало, за да осъзнава постъпките си и да носи отговорност за тях. Има огромен капацитет за учене и развитие и той трябва да се оползотворява максимално. Затова от родителите се очаква да го натоварват максимално с различни задачи – интелектуални и физически – и да изискват те да бъдат изпълнявани качествено и в срок. А в случай на неизпълнение – да налагат съответните наказания. Препоръчително е физическите да се изключват.

От 10 до 15 години се отнасяйте с него като с равен

Това е времето според тибетците, в което трябва да насърчавате самостоятелността, независимото мнение и устойчивия характер на наследника си. Затова диктатът трябва да отстъпи мястото на убеждаване, зачитане на автономността и смелостта му да взема и изпълнява собствени решения.

След 15 години

Водещи са отношенията на взаимно зачитане и уважение.

Family at home with laptop computer

Тибетският подход към възпитанието и нашите реалности

От една страна мъдростта на изтока е безспорна и вслушването в нея може да е много полезно. От друга – реалностите в различните страни и култури са много различни и директният пренос на опит обикновено се оказва неудачен. Представете си у нас дете между 1 и 5 години, което не познава никакви ограничения – най-вероятно ще яде само чипс и бонбони и по цял ден ще гледа в телефона или таблета на майка си.

Познавам жена, която отглеждаше до 5 години двете си хлапета без каквито и да е ограничения и забрани – уж според тибетския метод. Но когато тези „царчета“ ставаха буквално неуправляеми, под претекст, че са свръхактивни, тя ги пъхваше под душа и пускаше студената вода. Вие преценете колко „тибетско“ е това.

Приемането на препоръките твърде буквално може да е опасно. Представете си детето, което е „царувало“ до петия си рожден ден и не е познавало никакви ограничения, забрани, задължения и наказания. И на първия ден на шестата си година се събужда сред цял куп правила и задачи. Как мислите, че ще се чувства? Ще приеме ли рязката промяна спокойно и разумно или ще се почувства притиснато, онеправдано, необичано – и то само защото вече е навършило 5?

Въпросът не е дали да приемете или да отхвърлите конкретно тибетския подход към възпитанието. Въпросът е, че във всичко е нужна мярка – и в свободата, за да не се превърне в слободия, и в ограниченията – за да не смачкате инициативността и самостоятелността на хлапето. При това липсата на противоречивост, последователността в собственото ви поведение е задължителна.

Не се опитвайте детето ви да е цар до петата си година, нито го превръщайте в роб след нея. Оставете го просто да е дете, което обичате, и за което сте отговорни.

Прочетете още:
„Децата и лъжата“

„Детето лъже – какво да правите“
„Детето ви няма 3 години – старайте се да не го забравяте“

 

 

 

Оставете коментар

Абонирай се за нашия бюлетин:

Scroll to Top