Гликемичен товар

гликемичен индекс и отговор

Гликемичният индекс не може напълно да предскаже гликемичния отговор и затова е въведено още едно понятие – гликемичен товар.

Какво е гликемичен товар?

Да съдим само по гликемичния индекс или само по количеството въглехидрати в храната, е некоректно. Класически е примерът с динята, която по принцип е с висок гликемичен индекс, но поради много високото съдържание на вода има малко въглехидрати и съответно не предизвиква очаквания рязък скок на кръвната захар.

Гликемичният товар, като взема предвид гликемичния индекс, показва как количеството въглехидрати в храната влияе върху поведението на кръвната захар. Ще рече – той обединява качествените и количествените характеристики на храните по отношение на въглехидратите. За единица гликемичен товар се приема нивото на повишаване на кръвната захар след приема на 1 г глюкоза.

Гликемичният товар (GL/ГТ) за която и да е храна се изчислява, като количеството въглехидрати в 100 г от нея се умножи по гликемичния индекс за съответната храна и се раздели на сто.

Да се върнем на примера с динята и да я сравним с поничка със сходен ГИ, но с по-високо въглехидратно съдържание:

Гликемичният товар (ГТ) на динята е         (72 ГИ х 5 г въглехидрати) /100  = 360/100 = 3,6

ГТ на поничка от бяло брашно е                 (76 ГИ х 23 г въглехидрати) /100  = 1748/100 = 17,48

Ябълката и картофът имат различни гликемични индекси и сходни нива на въглехидрати:

Гликемичният товар (ГТ) на ябълката е     (38 ГИ х 13 г въглехидрати) /100  = 494/100 = 4,94

Гликемичният товар (ГТ) на картофите е   (85 ГИ х 14 г въглехидрати) /100  = 1190/100 = 11,90

Съответно поничката и картофите водят до много по-сериозно гликемично натоварване за организма от динята и ябълката. Принципно храните с нисък GI имат нисък GL. Но и някои храни с висок GI (динята) могат да имат нисък  GL.

Групирането на храните според гликемичния товар е както следва:

  • под 10 – с ниско гликемично натоварване;
  • между 11 и 19 – със средно;
  • над 20 – с високо гликемично натоварване.

Значение на гликемичния индекс и гликемичния товар

Гликемичният индекс и гликемичният товар са много важни за хора с инсулинова резистентност, предиабет и диабет, с метаболитен синдром. Използването им при формиране на менюто улеснява контрола над болестта. Колкото по-висок е гликемичният товар в подобни случаи, толкова по-сериозни са рисковете за болните.

Недостатък на гликемичния товар е, че абсолютизирането му води до някои рискове. Ниските му стойности може да са обусловени от многото фибри, но и от нездравословно ниското количество въглехидрати. С нисък ГТ са също храни с високо съдържание на мазнини или протеини, които дори и в момента да не предизвикват драстична концентрация на глюкозата в кръвта, не водят до нищо добро като краен резултат.

Все повече се налага схващането, че за гликемичния отговор са важни не гликемичният индекс и гликемичният отговор на отделните храни, а на менюто като цяло. Това ще рече, че трябва да се следи общата балансираност на диетата.

Особено при здрави хора е напълно достатъчно менюто да включва максимално пресни храни с висока хранителна плътност. Такива са плодовете и зеленчуците, ядките, зърнените с високо съдържание на фибри, постно месо и риба и качествени млечни продукти.

Прочетете още:
„Как да намалите риска от гестационен диабет“
„Храни, които понижават кръвната захар“

 

Оставете коментар

Абонирай се за нашия бюлетин:

Scroll to Top