Био сертификати

- какво означават те?

С натрупването на опит в производството на биокозметика, и под въздействието на високите изисквания на непрекъснато увеличаващите се потребители, се поражда необходимостта от единни стандарти.

NATRUENATRUE е обединение с нестопанска цел, създадено през 2007 година от европейски производители на натурална и биокозметика. Задачата му е създаване и развитие на строг единен стандарт, който вече прескача европейските граници и логото му се появява върху продукти от Америка. Той сертифицира биокозметиката в три нива:

– натурална козметика – съставките имат естествен произход, но се са от сертифицирани биостопанства;
– натурална козметика с биосъставки – поне 70% от съставките трябва да са с контролиран биопроизход;
– биокозметика – поне 95% от съставките са от контролирани биостопанства.

Когато на продукта, който ползвате има щемпела на NATRUE, можете да сте
напълно спокойни за качеството, произхода на съставките му и за влиянието му върху вашето здраве и върху околната среда.

COSMOS стандарт – COSMetics Organic Standart е основан през 2010 година и обединява опита и авторитета на едни от най-строгите стандарти към момента:

– BDIH – Германия;
– Cosmebio – Франция;
– ECOCERT – Франция;
– ICEA –Италия;
– Soil Association – Великобритания.

COSMOS

Първият единен европейски стандарт проследява козметичните продукти от произхода на съставките през технологията на преработката им до съдържанието на крайния продукт. Обект на контрол са опаковките, транспортирането и съхраняването на биокозметиката. Не на последно място COSMOS се грижи за щадящото влияние на производството и потреблението на тези продукти върху околната среда. Той дели козметиката на два класа – натурална – когато процентът на натуралните съставки е под 95%, и био (органик) – когато натуралните съставки са 95 и над 95%. COSMOS няма собствено лого. Ползват се логата на създателите му с надпис COSMOS ORGANIK и COSMOS.

ICEA ICEA e италиански сертифициращ институт. Консултира, контролира и сертифицира широк спектър от производства – от биохрани и напитки през козметични, почистващи и перилни биопрепарати до биотекстил, биообзавеждане, туризъм и др. Обръща много сериозно внимание върху социално отговорното поведение на компаниите при производството и разпространението на биопродуктите и следва строги критерии за осигуряване на устойчиво социално, екологично и икономическо развитие на регионите. Научните изследвания и развойните дейности, осъществявани от ICEA, подпомагат иновациите в сферата на производството и преработване на биопродуктите. Знакът на ICEA е добре познат и му се доверяват не само в Италия и Европа.

Оставете коментар

Абонирай се за нашия бюлетин:

Scroll to Top