Адаптивност

каква е нейната роля?

Сменяте работата и/или квартирата. Чувствате се притеснени, несигурни, трудно се ориентирате във взаимоотношенията на новото работно място, в правилата и нормите, или се губите по околните улици на новия си дом. Минава време и вече сте в свои води – и на работата, и в квартала. Приспособили сте се към промените. Адаптирали сте се.

Адаптивността е свойството ни за приспособяване

То означава, че сме способни да се приспособим към променените условия на средата. И понеже точно промените ни довеждат до стрес, би могло да се каже, че адаптирането е разрешаване на стресовата ситуация.

Ако адаптивността е свойството да се приспособяваме, то самият процес на приспособяване и резултатът, до който той води, се наричат с общо име – адаптация. За адаптацията може да се говори в много аспекти. За нея са написани множество научни трудове. Тя е свързана пряко с оцеляването и развитието на  растителните и животински видове.

Социална адаптивност

Макар че в личен план способността ни за приспособяване не е на живот и смърт, то от нея често зависи благополучието и усещането ни за щастие. Колкото по-адаптивен е човек, толкова по-лесно се вписва в средата около него, независимо дали става дума за класа в училище, за екипа в офиса, за компанията или семейството.

В повечето случаи адаптирането към нормите на социалната общност става неусетно и непреднамерено. Но социалната адаптация може да е и напълно осъзнат акт, за което много ще ви помогне умението за трезва и обективна оценка на действителността. Ако не е възможно да промените ситуацията – развод, загуба на близък, уволнение – която ви притеснява, по-добре е за самите вас да я приемете и да коригирате поведението си спрямо нейните изисквания.

Физическа адаптация

Поле за нея се отваря, когато внезапно се промени физическото натоварване на организма. Независимо дали то идва от физически труд, тренировки във фитнеса или от танци, тялото ви реагира по един и същ начин. В началото отговаря със сърцебиене, задъхване, болки в мускулите, умора.

Когато натоварването се повтаря отново и отново, в стремежа да запази вътрешното си равновесие, организмът ускорява метаболизма, активира всички жизнени системи, оползотворява максимално краткия период на свръхвъзстановяване. Възможностите му нарастват буквално след всяка нова тренировка (краткосрочна адаптация). Промените се натрупват (кумулативна адаптация), повишава се силата, издръжливостта, функционалните възможности на трениращия – налице е дългосрочна адаптация.

В един момент тялото вече не възприема натоварването като извънредно, като стрес. Специалистите наричат това „плато“. То се преодолява трудно и ако искате да постигнете още по-добра форма, в този момент трябва да промените нещо в тренировките, за да поставите организма си пред ново предизвикателство.

Възможностите за адаптиране са крайни

Организмът се стреми към максимално пестене на ресурс и затова, постигнал веднъж дългосрочна адаптация, отново се настройва за икономичен режим на работа (така нареченото плато). Внимателната промяна в тренировъчния план ще го стимулира към нова мобилизация и по-нататъшна адаптация.

Това обаче не означава, че процесът може да продължава до безкрай. Адаптивните възможности на всеки от нас са генетично предопределени и имат своите граници.

Адаптивността във всичките ѝ аспекти е високо ценена личностна характеристика и ви осигурява безспорни предимства в редица житейски ситуации.

Прочетете още:

„Адаптация в детската градина“

„Адаптация след отпуск“

„Aдаптогенни билки“

 

Оставете коментар

Абонирай се за нашия бюлетин:

Scroll to Top